Виховна проблема над якою я працюю: «Встановлення гуманних взаємин у дитячому колективі».

Мета. Виховувати  свідому дисципліну на уроках, перервах. Взаємоповагу, вміння вирішувати проблеми спілкування без бійок і образ.

Навчальна проблема над якою я працюю: «Навчити дітей самостійно здобувати знання».

Девіз життя: «Стався до людей так, як хочеш, щоб до тебе ставилися люди».

Про себе: Освіта - вища. Фах - Криворізький державний педагогічний інститут, учитель початкових класів.

Посада - учитель початкових класів, спеціаліст Вищої категорії, Старший учитель.

Мій сайт   http://shpak-i-m.ucoz.net/

Моя пошта: shpakirina23@gmail.com  (або  I-Shpak@i.ua )


Виписка з характеристики Ірини Михайлівни

Має високий рівень професійної підготовки, досконало володіє методикою викладання навчальних предметів початкової ланки, вміло використовує методи і засоби навчання, має відмінну науково-теоретичну підготовку. В основу роботи з дітьми покладає положення сучасної психологічної науки, її досягнення, висновки,  впроваджує в практику роботи новітні інноваційні технології, передовий педагогічний досвід учителів міста, країни, зарубіжних педагогів - новаторів.

Ідеальний результат своєї роботи бачить в умінні навчити дітей самостійно працювати, мати високий рівень знань і вміло їх застосовувати на практиці. Уроки учительки завжди цікаві, кожен їх етап продуманий, методично обумовлений. Велике значення приділяє різним методам і формам організації навчальної діяльності учнів. Надає превагу активним та інтерактивним методам, використанню наочності.

Ірина Михайлівна, завдяки глибоким знанням фактичного матеріалу, методологічних основ навчання учнів початкової школи, творчому підходу до викладання предметів, вимогливості, знанням і урахуванням у педагогічній діяльності психофізичних особливостей дітей, дає учням міцні знання, розвиває пізнавальні інтереси учнів та сприяє формуванню духовно розвиненої, високоморальної особистості кожного учня.

Кожен урок учительки - урок демократичний, що проводиться не для учнів, а разом з учнями, глибоко продуманий, організований і керований, з урахуванням дитячих можливостей, потреб і інтересів, урок, якого чекають, на якому діти відчувають радість творчої праці.

Тактовна, доброзичлива, відповідальна, користується авторитетом серед учнів, батьків, учителів.